Tủ nhựa Đài Loan 3 buồng

Giá cũ: 2.950.000 đ
Giá bán: 2.650.000 đ

Tủ nhựa Đài Loan 3 cánh

Giá cũ: 3.050.000 đ
Giá bán: 2.750.000 đ

Tủ nhựa Đài Loan 4 cánh 2 buồng

Giá cũ: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.950.000 đ

Tủ nhựa Wing 2 cánh 2 hộc

Giá cũ: 2.050.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Bàn học có giá sách nhựa GV-579

Giá cũ: 1.700.000 đ
Giá bán: 1.400.000 đ

Bàn học liền giá sách nhựa GV-1348

Giá cũ: 1.500.000 đ
Giá bán: 1.350.000 đ

Bàn học liền giá sách nhựa GV-1777

Giá cũ: 1.650.000 đ
Giá bán: 1.350.000 đ

TỦ TABI-L ĐA SẮC 5 NGĂN

Giá cũ: 1.850.000 đ
Giá bán: 1.650.000 đ

Tủ TABI L 5 ngăn

Giá cũ: 1.850.000 đ
Giá bán: 1.650.000 đ