Tủ nhựa Wing 4 cánh - Dương

Giá cũ: 2.130.000 đ
Giá bán: 1.930.000 đ

Tủ giày dép nhựa GV 1347

Giá cũ: 1.960.000 đ
Giá bán: 1.660.000 đ

Tủ giày dép nhựa đài loan GV1346

Giá cũ: 1.850.000 đ
Giá bán: 1.550.000 đ

Tủ nhựa Đài Loan TE 1 buồng GV1228

Giá cũ: 2.350.000 đ
Giá bán: 2.150.000 đ

Tủ nhựa Đài Loan 3 cánh GV1227

Giá cũ: 3.050.000 đ
Giá bán: 2.750.000 đ