Máy khoan đục bê tông Kramer-2850w

Giá cũ: 1.190.000 đ
Giá bán: 990.000 đ

Máy khoan đục bê tông Dongcheng 710W

Giá cũ: 1.750.000 đ
Giá bán: 1.550.000 đ

Máy khoan đục bê tông Z1CFF0326-420W

Giá cũ: 1.450.000 đ
Giá bán: 1.250.000 đ

Máy khoan đục bê tông Makita 900W

Giá cũ: 1.749.000 đ
Giá bán: 1.549.000 đ

Máy ép phẳng trụ xoay loại tốt

Giá cũ: 6.999.000 đ
Giá bán: 6.499.000 đ

Máy ép mech, ép nhiệt 34x82 Samjin

Giá cũ: 7.900.000 đ
Giá bán: 7.600.000 đ